peaceful use of outer space

  1. Noun, International Law dış uzayın barışçıl kullanımı