pedigree

  1. Noun soy ağacı, şecere.
  2. Noun soy, nesil.
  3. Noun safkan, iyi soydan (hayvan).
  4. Noun (hayvanların) soy kütüğü/kaydı.
  5. Noun türeme, menşe, tarih.
soyu belli