peri-

  1. Prefix (a) çevre, muhit, etraf:
    periphery, periscope. (b) çevreleyen, saran, kuşatan, ihata eden:
    perichondrium.
  2. Prefix yakın(ın)da, civar(ında), bitişiği(nde):
    perihelion, perinatal.
peri. (peri gibi) güzel kız. Noun
masal perisi. Noun
elf
fairy
spirit
pixy
sprite
hob
fairy chimneys Noun, Geography
tent rocks Noun, Geography
hoodoos Noun, Geography
tent rock Noun, Geography
hoodoo Noun, Geography
fairy chimney Noun, Geography
nymph
fairytale Noun
fairy tale Noun

Tabiat üstü bir güce sâhip bulunduğuna ... güzel olanlarına verilen isim