period of notice

  1. Noun, Law ihbar süresi
ihbar müddetinin sona ermesi Noun
ihbar süresine uymak Verb
ihbar süresine riayet etmek Verb
kanuni en kısa ihbar (öneli) süresi
ihbar süresinin tamamlanması
ihbar süresinin tamamlanması