persuade someone not to do sth

  1. Verb birini bir şeyi yapmamaya razı etmek