persuade someone of the truth of one's statement

  1. Verb birini söylediğinin doğru olmadığına inandırmak