pervasive developmental disorder

  1. Noun, Medicine-Health yaygın gelişimsel bozukluk
  2. Noun, Medicine-Health yaygın gelişim bozukluğu