pettifogging lawyer

  1. önemsiz veya itibarsız bir işte istihdam olunan ya da dürüst olmayan işte çalıştırılan avukat
  2. madrabaz dava vekili
  3. önemsiz ya da itibarsız bir işte istihdam olunan veya dürüst işte çalıştırı