1. pH, eriyiğin asitlik derecesinin ölçüsü: litrede gram olarak hidrojen iyonu derişiminin tersinin logaritması.
    Örneğin pH = 5, litresinde 0.00001 gram H iyonu bulunan eriyiği gösterir.
doktora Noun, Education-Training
: doktor, doktora: toplumsal ve kuramsal bir bilim dalında doktora yapmış kimse veya yapılan doktora.
= Doktor, bilim/felsefe vb. doktoru.
doktora yapmak Verb
= Doctor of Philosophy
= Public Health.

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Bir sıvının ... bazlık derecesi