physical description

  1. Noun fiziksel özellikleri