pine barren

 1. çamlık kumsal.
  pine cone: çam kozalağı.
  pine grosbeak: çam ispinozu
  (Pinicola enucleator).

  pine knot: (a) çam budağı, (b) sert/katı şey/kimse.
  pine mouse: çam faresi
  (Microtus pinetorum).
  pine needle: çam yaprağı, iğneyaprak.
  pine tar: çam katranı.