pipet

  1. pipet.
  2. pipetle ölçmek/sıvı iletmek.
  1. pipette

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Az miktardaki sıvıları bir kaptan bir ... genellikle camdan yapılmış borucuk