1. pipette

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Az miktardaki sıvıları bir kaptan bir ... genellikle camdan yapılmış borucuk