pitch angle

  1. dış açıklık açısı
  2. eğim açısı
başverme açısı