plane crash in water

  1. Noun, Maritime Traffic suda meydana gelen uçak kazası