plot

 1. Noun, Language-Literature plan
 2. Noun kumpas
 3. suikast, gizli plân/tertip, fesat, entrika, dolap.
  a plot to overthow the government.
 4. (hikâye/roman/şiir vb.) konu, olaylar dizisi, ana çizgi, plân.
 5. (topçulukta) harita üzerindeki nokta/yer.
  target plot .
 6. arsa, parsel, küçük arazi, tarh.
  a garden plot. a burial plot.
 7. (kötü maksatlarla) gizli plân yapmak, entrika/dolap çevirmek, suikast düzenlemek, fesat hazırlamak.
  to plot mutiny.
 8. harita/plân üzerinde işaretlemek (gemi rotası, bina yeri vb.).
 9. plânını/haritasını çıkarmak, 4. (grafik kâğıdı üzerinde) noktalamak, koordinatlarını nokta ile göstermek/işaretlemek.
 10. bir işlevin/fonksiyonun) eğrisini çizmek, eğri ile göstermek.
 11. (piyes/roman vb.) konusunu tasarlamak, eseri anahatlariyle plânlamak.
 12. (grafikle) hesaplamak.
 13. (fesat için) gizlice anlaşmak, gizli ittifak yapmak, (suikast/cinayet vb. için) işbirliği yapmak.
 14. (araziyi) parsellemek.
uçak sefer haritası Noun
suikast girişimi
bir suikastte parmağı olmak Verb
suikasta katılmış olmak Verb
bir suikaste karışmak Verb
birini bir komploya katılması için ayartmak Verb
(inşaat) arsa
inşaata müsait arsa
bir suikast tasarlamak Verb
bir suikast düzenleme
kazıklarla sınırlanmış arsa
bir suikasti akamete uğratma
şeytani suikast
komplo düzenlemek Verb
bir komplo düzenlemek Verb
suikast düzenlemek Verb
suikastte payı olduğunu kabul etmemek Verb
bir suikasti ortaya çıkarmak Verb
bir suikast hazırlamak Verb
tuzağa düşmüş
bir suikasti açığa çıkarmak Verb
bir suikastin açığa çıkarılması
fabrika arsası
bir suikastin boşa çıkması
bir suikast girişimini akamete uğratmak Verb
bir suikasti zamanında davranıp akim bırakmak Verb
entrika çevirmek Verb
bir komplo kurmak Verb
bir suikast girişimini engellemek Verb
bahçe arazisi
çimenlik
çayır
kumpas kurmak Verb
bir komploda parmağı olmamak Verb
(roman) karışık konu
komplo hazırlamak Verb
komplo hazırlamak Verb
bir suikasti açığa çıkarmak Verb
bütün suikasti ortaya çıkarmak Verb
cinayet tasarısı
suikast
bir komploya
bir komploya katılmak Verb
gizli plana katılmak Verb
fidelik, tohumluk tarh.
bir suiskasti sezmek Verb
bir suikasti açığa çıkarmak Verb
bir suikast kokusu almak Verb
bir komployu açığa çıkarmak Verb
önemsiz entrika
bir suikastten şüphelenmek Verb
bir suikaste karışmak Verb
terörist suikastı
bir suikasti açığa çıkarmak Verb
bir komployu açığa çıkarmak Verb
suikast düzenlemek Verb
bir komplo düzenlemek Verb
çukur kazmak Verb
bir eğri çizmek Verb
bir ayaklanma düzenlemek Verb
birine komplo hazırlamak Verb
uçak hareketini radarla yakalamak Verb
zorla yürümek Verb
nefsine eziyet etmek Verb
sıkıcı bir işi bitirmeye çalışmak Verb
bahçelik
bir çizgi çizmek Verb
çap Noun, Construction
birine komplo hazırlamak Verb
yolunu çizmek Verb
hükümeti devirme girişimi
biriyle hükümete karşı komplo hazırlamak Verb
bir suikasti hazırlık aşamasındayken akamete uğratmak Verb
bir arsayı sınırlamak Verb
kendine karşı düzenlenen suikasti ortaya çıkarmak Verb
mezarlıkta uzun süre için bir mezar toprağı almak Verb
kumpas kurmak (argo) Verb
 1. Noun, Construction parsel
parsel Noun, Construction
parsel numarası Noun, Construction
parsel Noun, Construction
pafta, ada, parsel Noun, Construction