1. İsim, Dil ve Edebiyat plan
 2. İsim kumpas
 3. suikast, gizli plân/tertip, fesat, entrika, dolap.
  a plot to overthow the government.
 4. (hikâye/roman/şiir vb.) konu, olaylar dizisi, ana çizgi, plân.
 5. (topçulukta) harita üzerindeki nokta/yer.
  target plot .
 6. arsa, parsel, küçük arazi, tarh.
  a garden plot. a burial plot.
 7. (kötü maksatlarla) gizli plân yapmak, entrika/dolap çevirmek, suikast düzenlemek, fesat hazırlamak.
  to plot mutiny.
 8. harita/plân üzerinde işaretlemek (gemi rotası, bina yeri vb.).
 9. plânını/haritasını çıkarmak, 4. (grafik kâğıdı üzerinde) noktalamak, koordinatlarını nokta ile göstermek/işaretlemek.
 10. bir işlevin/fonksiyonun) eğrisini çizmek, eğri ile göstermek.
 11. (piyes/roman vb.) konusunu tasarlamak, eseri anahatlariyle plânlamak.
 12. (grafikle) hesaplamak.
 13. (fesat için) gizlice anlaşmak, gizli ittifak yapmak, (suikast/cinayet vb. için) işbirliği yapmak.
 14. (araziyi) parsellemek.
uçak sefer haritası İsim
suikast girişimi
bir suikastte parmağı olmak Fiil
suikasta katılmış olmak Fiil
bir suikaste karışmak Fiil
birini bir komploya katılması için ayartmak Fiil
(inşaat) arsa
inşaata müsait arsa
bir suikast tasarlamak Fiil
bir suikast düzenleme
kazıklarla sınırlanmış arsa
bir suikasti akamete uğratma
şeytani suikast
komplo düzenlemek Fiil
bir komplo düzenlemek Fiil
suikast düzenlemek Fiil
suikastte payı olduğunu kabul etmemek Fiil
bir suikasti ortaya çıkarmak Fiil
bir suikast hazırlamak Fiil
tuzağa düşmüş
bir suikasti açığa çıkarmak Fiil
bir suikastin açığa çıkarılması
fabrika arsası
bir suikastin boşa çıkması
bir suikast girişimini akamete uğratmak Fiil
bir suikasti zamanında davranıp akim bırakmak Fiil
entrika çevirmek Fiil
bir komplo kurmak Fiil
bir suikast girişimini engellemek Fiil
bahçe arazisi
çimenlik
çayır
kumpas kurmak Fiil
bir komploda parmağı olmamak Fiil
(roman) karışık konu
komplo hazırlamak Fiil
komplo hazırlamak Fiil
bir suikasti açığa çıkarmak Fiil
bütün suikasti ortaya çıkarmak Fiil
cinayet tasarısı
suikast
bir komploya
bir komploya katılmak Fiil
gizli plana katılmak Fiil
fidelik, tohumluk tarh.
bir suiskasti sezmek Fiil
bir suikasti açığa çıkarmak Fiil
bir suikast kokusu almak Fiil
bir komployu açığa çıkarmak Fiil
önemsiz entrika
bir suikastten şüphelenmek Fiil
bir suikaste karışmak Fiil
terörist suikastı
bir suikasti açığa çıkarmak Fiil
bir komployu açığa çıkarmak Fiil
suikast düzenlemek Fiil
bir komplo düzenlemek Fiil
çukur kazmak Fiil
bir eğri çizmek Fiil
bir ayaklanma düzenlemek Fiil
birine komplo hazırlamak Fiil
uçak hareketini radarla yakalamak Fiil
zorla yürümek Fiil
nefsine eziyet etmek Fiil
sıkıcı bir işi bitirmeye çalışmak Fiil
bahçelik
bir çizgi çizmek Fiil
çap İsim, İnşaat
birine komplo hazırlamak Fiil
yolunu çizmek Fiil
hükümeti devirme girişimi
biriyle hükümete karşı komplo hazırlamak Fiil
bir suikasti hazırlık aşamasındayken akamete uğratmak Fiil
bir arsayı sınırlamak Fiil
kendine karşı düzenlenen suikasti ortaya çıkarmak Fiil
mezarlıkta uzun süre için bir mezar toprağı almak Fiil
kumpas kurmak (argo) Fiil
 1. İsim, İnşaat parsel
parsel İsim, İnşaat
parsel numarası İsim, İnşaat
parsel İsim, İnşaat
pafta, ada, parsel İsim, İnşaat