pod-

  1. Prefix “ayak”.
    ör.: podogra.
pod
badıç: (bezelye, bakla vb.) tohum zarfı, kabuk.
pod
çok çekirdekli meyve.
pod
(uçak) kanat bölmesi: kanat altında jet motoru, benzin, silah vb. yerleştirilen çıkıntılı bölme.
pod
hayvan sürüsü/topluluğu, özellikle balina, fok, denizaygırı sürüsü.
pod
(a) matkap ucu yivi, yiv, oluk, (b) yivli/oluklu matkap ucu. Machines
pod
kabuklanmak, tohum zarfı/kabuğu oluşturmak.
pod
(bezelye kabuğu gibi) şişmek/kabarmak, şişkinlikler peyda etmek.
pod
(hayvan) sürü teşkil etmek.
izoleli pod Noun, Military
“ … ayaklı, bacaklı”: belirtilen sayıda/türde ayakları/bacakları olan.
ör.: arthropod. Suffix
(belirtilen türde) ayak.
ör.: pleopod. Suffix
isolated pod Noun, Military