police evidence

  1. polisin temin ettiği deliller
  2. inandırıcı deliller