pop a cork

  1. Verb şişenin mantarını patlatarak çıkarmak
şişe mantarının çıkarken yaptığı ses