pre estimate

  1. Verb ön tahminde bulunmak
bir hasarın ön tahminini yapmak Verb
zarar ziyanın ön tahminini yapmak Verb