pregnant with consequences

  1. önemli sonuçlar doğuracak
sonuçlara gebe olmak Verb