premium advice note

  1. prim ihbar notu (simsar tarafından sigortacıya gönderilen ve müşterinin prim borcu veya alacağını kanıtlayan belge
  2. prim ihbar notu