prepaid rent

  1. önceden ödenmiş kira
  2. önceden ödenen kira