prepare a case

  1. Verb bir davayı hazırlamak
  2. Verb davayı hazırlamak