prepare a case

  1. Fiil bir davayı hazırlamak
  2. Fiil davayı hazırlamak