presence chamber

  1. (büyük şahsiyetlerin/kralların vb.) kabul salonu, arz odası.