presence of mind

  1. (tehlike ânında) çabuk karar verme/iyi ve salim düşünme yeteneği, soğukkanlılık.
  2. serinkanlılık, soğukkanlılık, uyanıklık, sürati intikal, atiklik.
    When the fire started in the kitchen,
    Jo had the presence of mind to turn off the gas.
    retain /lose one's presence of mind: soğukkanlılığını korumak/yitirmek.
soğukkanlılığını kaybetmek Verb