present a bill

  1. Verb kanun tasarısını sunmak
ölüye son saygılarını sunmak önerge sunmak Verb
senedi kabule sunmak Verb
senet ibraz etmek Verb
bir senedi kabule sunmak Verb
senedi tahsile vermek Verb
ödenmek üzere senet takdim etmek Verb
senedi ödenmesi için sunmak Verb
kabul edilmesi için poliçenin sunulması