present a bill

ölüye son saygılarını sunmak önerge sunmak Fiil
senedi kabule sunmak Fiil
senet ibraz etmek Fiil
bir senedi kabule sunmak Fiil
senedi tahsile vermek Fiil
ödenmek üzere senet takdim etmek Fiil
senedi ödenmesi için sunmak Fiil
kabul edilmesi için poliçenin sunulması