present capital

  1. fiilen ödenmiş sermaye
  2. mali bir dönem sonundaki sahiplik