present perfect

  1. Noun tamamlanmış şimdiki zaman:
    have fiilinin şimdiki zamanı sonuna fiilin geçmiş zaman ortacı (
    past
    participle) getirilerek yapılır:
    ör.: I have finished: (şimdi) bitirdim.