present yourself

  1. Verb kendini takdim etmek
  2. Verb kendini tanıtmak
  3. Verb kendini göstermek
  4. Verb davranış sergilemek