present yourself

  1. Fiil kendini takdim etmek
  2. Fiil kendini tanıtmak
  3. Fiil kendini göstermek
  4. Fiil davranış sergilemek