pretend to do sth

  1. Verb bir şey yapar görünmek