price condition

  1. fiyat durumu
fiyata bağlı olmak Verb