principle of reciprocity

  1. Noun, International Law karşılıklılık ilkesi, mütekabiliyet ilkesi
  2. Noun, Politics-Intl. Relations karşılıklılık ilkesi