private ownership of the means of production

  1. üretim araçlarının özel mülkiyeti