private practice

  1. Noun, Medicine kendi muayenehanesinde çalışma
  2. Noun, Medicine serbest çalışma
  3. Noun, Medicine serbest hekimlik
  4. Noun, Medicine özel muayenehane
serbest hekim Noun, Medicine
serbest çalışan doktor Noun, Medicine
kendi muayenehanesinde çalışan doktor Noun, Medicine
mesleğini özel olarak icra etmek Verb