process someone for a particular situation

  1. Verb birini belli bir mevki için yetiştirmek