prodigy

  1. Noun dâhi, olağanüstü zeki ve yetenekli kimse.
    a violin prodigy.
  2. Noun mucize, hârika.
    infant prodigy: hârika çocuk.
  3. Noun ucube, acayip/anormal şey, hilkat garibesi.
  4. Noun ilâhî mucize sayılan anormal şey.
harika çocuk
harika çocuk
yedi tulâ sahibi
âlimi kül
her şeyi bilen