produce documents in proof of a claim

  1. Verb bir iddiayı ispatlamak için belge göstermek