productive efficiency relative efficiency

  1. üretim verimi nispi etkinlik
  2. bir şirketin sınırlı kaynakları bir araya getirmede
  3. dağıtımında
  4. tahsis ya da kullanmada bir rakibine oranla daha etkin olması durumu
  5. iki şirketin girdileri aynı olmasına karşılık
  6. farklı çıktıları varsa
  7. daha yüksek verimi olan şirketin daha etkin olduğu söylenir