promethium

  1. Noun, Chemistry prometyum
  2. Noun prometyum, 1948 de keşfedilen 3 valanslı ışımetkin nadir toprak madeni. Önceleri
    illinium denirdi.
    Simgesi:
    Pm, atom nu.: 61, atom ağ. 145, özg. ağ. 7.22.