proofread

  1. Verb (baskı yanlışlarını) düzeltmek, tashih etmek.
    proofreader: düzeltmen, musahhih, baskı yanlışlarını
    düzelten kimse.
    proofreading: düzeltme, tashih.