proper evidence

  1. kabul edilebilir delil
  2. geçerli kanıt