proposed

  1. teklif edilmiş
  2. önerilmiş
  3. sunulmuş
ortaya atılmak Verb
teklif olunan kâr payı
önerilen anlaşma
tadil teklifi
kârın belli yerlere tahsis teklifi
bütçe tasarısı
bütçe teklifi
teklif olunan bütçe
kâr dağıtımı teklifi
önerilen önlemler Noun
birleşme birleşim füzyon teklifi
kalınması düşünülen süre