prospect of future events

  1. gelecekteki olayların görünümü