prove the truth of one's statement

  1. Verb birinin ifadesinin doğruluğunu kanıtlamak