providing ...

  1. ... şartıyla
eğer, şayet, … ise, … şartıyla, şu şartla ki, … takdirde.
I shall go providing it doesn't rain:
Yağmur yağmazsa gideceğim.
providing that de denir:
Conjunction